Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

martes, noviembre 25, 2008

Chega o Nadal

Esta semana rematamos o Libro de Muna noque falamos das casas, familia e rua. Na ficha final de "avaliación" fixeron uns debuxos moi bonitos dunha rua de Arteixo , ademais de copiar o nome da vila. Deixovos unha mostra dalgúns pois me pareceron moi bonitos ( comentarvos que eu fixera un modelo no encerado para motivalos e axudarlles algo). Como veredes neste libro repasamos os números 4 e 5 , o triangulos e mais a cor rosa.
Tamén completamos unha nova ficha do libro de plástica. Nela fixemos unha pequena variación pois había que pegar churros de plastilina e boliñas , pero estas últimas cambiamolas por botóns. Mirade os resultados.
Estamos rematando o libro do T pero xurdíunos un problema , voltamos a quedar sen PDi. Non sei si estamos gafados , si nos tocou un proxector defectuoso ou si eu son un patán , o caso é que de novo se fundíu a bombilla. Segundo as referencias tiña que durar varias miles de horas pero non sei si chegaría a 300. O problema é que son carisimas ( 450 euros aprox.) esperemos que haxa algunha garantía que cubra o seu cambio. Mentres ímonos apañando co encerado de sempre e as xices de sempre (como o 90-95% do alumnado) , así estivemos lendo palabras e frases. Logo entre as fichas había "diferente" pois había que adiviñar as palabras secretas. Estas formábanse coas iniciais de diferentes debuxos que había. Eran tres e as duas primeiras as fixemos entre tod@s pero a derradeira ( e mais dificil pois era tomate) tivéronna que buscar eles/as.
Aprenderon unha adiviña que tiñan que logo preguntarvos na casa ( fixérono?) e que dicia:
Con él eu podo xogar ,
teño números e letras,
e ainda que non é un animal
un rato ten moi cerca
Recordamos os diferentes tipos de instrumentos musicais: vento, corca e percusión. Acordábanse moi ben ( ó único era que non lembraban ben o nome de percusión pero sabían que soaban dando golpes).
O Mércores iniciamos un novo libriño persoal ( parecemos unha editorial con tantos libros) que se titula " Xa sei escribir" . Esta idea foi da compañeira Carme Fiaño ( clase do canciño Milú) e nel @s nen@s van ir escribindo aqueleas palabras coas que mais a miudo imos traballando. Ademais teñen que facer un debuxo desa palabra. O ideal sería que escribisen as palabras sen copiar pero dado que supervisar e ir correxindo @s 24 nos levaría moito tempo , decidin que copiasen a palabra e fixesen o debuxo. Comezamos con duas páxinas porque levamos duas consoantes, logo iremos a páxina por letra. Pareceme unha boa idea que axuda no proceso de lectoescritura.
Como xa rematamos o 2º libro do método , o Xoves comenzamos co terceiro no que , loxicamente , falaremos do Nadal pero tamén dos alimentos. Mentres traballaban no libro foron pasando polo ordenador individualmente a cubrir unha taboa con palabras con m e con t.(xa vos amosara un exemplo fai pouco con palabras só con m). Logo imprimimos o que fixera cada un e o levaron o Venres para que puiderades ver que ben o fan.
O Venres coñecemos unha serpe moi durmillona que non querìa que a despertasen e dicía todo tempo ssssssss .Chamase Sonia e nos trae un novo son. Fixemos a portada con plastilina. Durante o video algúns/nhas estiveron pegando unhas folliñas que pintaran e recortaran o anterior día.A vindeira semana, o Xoves, van levar o traballiño rematado polo que sería bo que lles mandasedes unha caixiña un chisco mais grande que un brik para levalo.TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

Esta semana terminamos el Libro de Muna noque hablamos de las casas, familia y rua. En la ficha final de "evaluación" hicieron unos dibujos muy bonitos de una rua de Arteixo , además de copiar el nombre de la villa. Deixovos una muestra de algunos pues me parecieron muy bonitos ( comentaros que yo había hecho un modelo na pizarra para motivarlos y ayudarles algo). Como veréis en este libro repasamos los números 4 y 5 , el triangulos y la color rosa.
También completamos una nueva ficha del libro de plástica. En ella fijemos una pequeña variación pues había que pegar churros de plastilina y boliñas , pero estas últimas cambiamolas por botones. Mirad los resultados.
Estamos terminando el libro del T pero xurdíunos un problema , volvemos a quedar sin PDi. No sé sí estamos gafados , sí nos tocó un proyector defectuoso o si yo son un patán , el caso es que de nuevo si fundíu la lámpara de incandescencia. Segundo las referencias tenía que durar varios miles de horas pero no sé sí llegaría a 300. El problema es que son carisimas ( 450 euros aprox.) esperemos que haya alguna garantía que cubra su cambio. Mientras ímonos cogiendo con a pizarra de siempre y las tizas de siempre (como el 90-95% del alumnado) , así estuvimos leyendo palabras y frases. Luego entre las fichas había "diferente" pues había que adivinar las palabras secretas. Estas se formaban con las iniciales de diferentes dibujos que había. Eran tres y las duas primeras las fijemos entre tod@s pero la última ( y dificil pues era tomate) tivéronna que buscar ellos/las.
Aprendieron una adivinanza que tenían que luego preguntaros en la casa ( lo hicieron?) y que dicia:
Con él yo puedo jugar ,
tengo números y letras,
y ainda que no es un animal
un ratón tiene muy valla
Recordamos los diferentes tipos de instrumentos musicales: viento, corca y percusión. Se acordaban muy bien ( al único era que no recordaban bien el nombre de percusión pero sabían que sonaban dando golpes).
El Miércoles iniciamos un nuevo libriño personal ( parecemos una editorial con tantos libros) que si titula " Ya sé escribir" . Esta idea fue de la compañera Carme Fiaño ( clase del canciño Milú) y en él @s ni@s van a ir escribiendo aqueleas palabras con las que madres la miudo vamos trabajando. Además tienen que hacer un dibujo de esa palabra. El ideal sería que escribiesen las palabras sin copiar pero dado que supervisar e ir correxindo @s 24 nos llevaría mucho tiempo , decidin que copiasen la palabra e hiciesen el dibujo. Comenzamos con duas páginas porque llevamos duas consoantes, luego encolericemos la página por letra. Parecerme una buena idea que ayuda en el proceso de lectoescritura.
Como ya terminamos el 2º libro del método , el Jueves comenzamos con el tercero en el que , lógicamente , hablaremos de la Navidad pero también de los alimentos. Mientras trabajaban en el libro fueron pasando por el ordenador individualmente a cubrir una taboa con palabras con m y con t.(ya os había mostrado un ejemplo hace poco con palabras sólo con m). Luego imprimimos lo que había hecho cada uno y lo llevaron el Viernes para que habíais podido ver que bien el fan.
El Viernes conocemos una serpiente muy durmillona que no querìa que a despertasen y decía todo tiempo ssssssss .Llamarse Sonia y nos trae un nuevo son. Fijemos la portada con plastilina. Durante el video algunos/nhas estuvieron pegando unas folliñas que habían pintado y habían recortado el anterior día.La semana que viene, el Jueves, van a llevar el traballiño terminado por lo que sería bueno que les mandaseis una caixiña una pizca mas grande que un brik para llevarlo.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Ola, os debuxos quedaron prciosos.
(Vexo, que lle saides moi caros ó colexio, pois non facedes máis que estropear a PDI.Vanse cansar de arranxala)). Espero que teña garantía e pronto, vos solucionen o problema.
Está moi ben o que escribiron no ordenador, failles moita ilusión ensinarnos o que fan. Tamén vexo, que van facendo as palabras en maiusculas e minusculas, isto está moi ben, pois así xa van aprendendo das dúas maneiras.
A Adiviña, non ma preguntaron,pois non sei que pasa, que cando lle pregunto o que fai no cole, case sempre me di que non o recorda, (esto sí que se chama desconectar do traballo). Un saudiño

Anónimo dijo...

BOAS TARDES, DECIR QUE A OBRA DE ARTE QUE TOUXERON HOXE XOVES PARA A CASA NON CHE É CALQUERA COUSA, O MALO DESTE TRABALLO É QUE VIÑA TAN EMBOLTO QUE NON POIDERON FARDAR NO BUS.SAUDIÑOS, POLO DEMAIS TODO MOI BEN, UN SAUDIÑO PARA TODOS.

Anónimo dijo...

Ola, dicir que quedou chulísima a escultura. Non rompiu, pois como viña tan empaquetadiña, case era imposible. So chegou o caracoliño despegado, pero non hai problema, con un pouco de pegamento, solucionamolo. Xa lle buscamos un sitio na habitación e a verdade é que queda ben chuli. Un saudiño