Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

viernes, enero 23, 2009

Tivemos un contacontos e coñecimos a Piolín

Esta semana comezo deixándovos duas ligazón a recursos de fichas imprimibles. Unhas son de grafomotricidade e as outras son de diferentes conceptos matemáticos. Podedes atopalas na marxe dereita.
O Luns comezamos cunha novidade moi grande , estabamos convidado a un contacontos. A editorial Kalandraka, que edita uns libros de contos para infantil moi recomendables, organizou unha sesión de contacontos para @s nen@s de Ed. Infantil 5 anos. Foi só 25-30 minutos pero estivo moi ben. Contáronnos tres contos : Un dun coelliño , outro de misterio titulado "No bosque" e un terceiro musical. Tod@s participaron moito e , como vedes nas fotos, estiveron moi atentos.
Outra nova foi que coñecimos a Piolín pero non o canario amarelo , nin tampouco a nosa querida cobaia, non , este era un pitiño que que tivo un pequeno disgusto cun globo ( indagade entre eles/as , a ver que vos contan). Este pito presentounos unha nova letra que axiña aprenderon. O Mércores e o Venres traballamos con ela no seu libro correspondente.

Logo do recreo estivemos xogando a algúns deses xogos que comentamos a derradeira semana. Probamos co de agochar algo e buscalo coa axuda de frío-quente, despois o do veo-veo e tamén o das catro esquinas ( pero só unha pequena proba pois o espazo non é o que mais sobra na clase). O Xoves xogamos ás palabras encadeadas .Había nen@s que coñecían a dinámica do xogo ( Hugo, Celia e alguén mais)e participaron sen problemas , outros entedérono axiña e un tercio da clase non entendeu que era o que había que dicir. Volveremos a xogar outras veces pois é divertido , ademais de didáctico. Ese día tamén presentamos un novo programa no ordenador. Neslo protagonista é Teo é ten acuvidades moi variadas como: música ( facer bailar a Teo), pintar ( pero movendo o rato e non clickando), sopa de letras ( fixeronna moi ben a pesares de haber letras que non traballaramos), o aforcado ( parecida á ruleta da sorte da "tele"), puzzles, a bruxa encantada (semelllante á oca, puidendo xogar contra a máquina ou entre dous-fixérono Celia e Ari), ....Non nos deu tempo a probar todos pero farémolo.
O Martes tivemos a sorte de poder coñecer algo mais sobre os cabalos gracias a Ariadana , xa que nos trouxo un par de ferraduras. Contounos que eran de ferro, que non eran iguais pois tiñan diferentes cantidade de encaixes (duas as das patas de atrás e unha a da pata de adiante). Díxonosnos que os oito buratos que tiñan , chamados claveras, eran para poñerlle os clavos con se suxeitan as ferraduras ás patas. Falounos de que podían ser de diferentes tamaños e que o seu papa facía algunhas.Esquecera contarvos que , Por suposto antes de nada, preguntei si sabían que erán unhas ferraduras e para que servían. Moit@s si o sabían , pero só dous (Martín e Susana) explicaron cal era a súa función. Ariadana confirmounos que estaban no certo , que as ferraduras son coma os "zapatos dos cabalos" pois impiden que se fagan feridas ó camiñar.
Logo do recreo puxémonos cunha ficha que lles costou moito. Tiñan que ir rompendo o papel por unha raia (coma se cortasen o papel coas mans). Para eso tiñan que facer pinza cos dedos polegar e índice das duas mans e ir tirando. Como non estan afeitos a facelo custoulles moito.Algúns coma Xiao estaban moi disgustados pois non lle saia nada ben. Este tipo de actividade é moi boa para traballa-la motricidade fina pero o ideal é facela con grupos pequenos de 3-4 nenos de cada vez e non con 20 o mesmo tempo.
Levamos varios días intentando traballar coa descomposición do número seis , polo de agora hai poucos progresos pois ata agora traballáramolo pouco , pero cun pouco mais de insistencia non haberá problema.
A vindeira semana díxenvos que nesta vos comentaría algo sobre o Antroido pois xa vos podo dicir que imos ir de algo que se víu moito este ano , ainda que non no cole.Imos ir de bonecos de neve, xunto cos/as compañeir@s das demais clases de cinco anos. De momento so vos digo esto , axiña mandaremos unha nota pedíndovos a vosa colaboración con algunhas prendas do disfraz.
Durante a semana estivemos facendo a segunda ficha do libro de Plastica .Nela había que debuxar un castelo para logo pintalo cunha mestura de pintura, cola e area da praia. Ainda que esta "pocima" era dificil de extender , houbo algúns castelos que quedaron moi naturais , parecian de pedra.
Andiven buscando unha solución mellor ó tema da traducción o castelan pois a solución que tiña facia os comentarios moi longos. Vou face-la proba de que poña a traducción ó castelán no primeiro comentario do post. É dicir si queredes ver a traducción á castelan do aqui escrito pica no primeiro comentario que ten este post.

2 comentarios:

José Carlos dijo...

Texto traducido:
Esta semana inicio dejándoos duas enlace a recursos de fichas imprimibles. Unas son de grafomotricidade y las otras son de diferentes conceptos matemáticos. Podéis encontrarlas en el margen derecha.
El Lunes comenzamos con una novedad muy grande , estábamos invitado a un cuentacuentos. La editorial Kalandraka, que edita unos libros de cuentos para infantil muy recomendables, organizó una sesión de cuentacuentos para @s ni@s de Ed. Infantil 5 años. Fue sólo 25-30 minutos pero estuvo muy bien. Nos contaron tres cuentos : Un de un coelliño , otro de misterio titulado "En el bosque" y un tercero musical. Tod@s participaron mucho y , como veis en las fotos, estuvieron muy atentos.
Otra nueva fue que coñecimos la Piolín pero no el canario amarillo , ni tampoco nuestra querida cobaya, no , esta era un polluelo que que tuvo un pequeño disgusto con un globo ( indagad entre ellos/las , a ver que os cuentan). Este pito nos presentó una nueva letra que enseguida aprendieron. El Miércoles y el Viernes trabajamos con ella en su libro correspondiente.

Luego del recreo estuvimos jugando a algunos de esos juegos que comentamos la última semana. Probamos con el de esconder algo y buscarlo con la ayuda de frío-caliente, después el del velo-velo y también el de las cuatro esquinas ( pero sólo una pequeña prueba pues el espacio no es el que madres sobra en la clase). El Jueves jugamos a las palabras encadenadas .Había ni@s que conocían la dinámica del juego ( Hugo, Celia y alguien madres)y participaron sin problemas , otros entedérono enseguida y un tercio de la clase no entendió que era lo que había que decir. Volveremos a jugar otras veces pues es divertido , además de didáctico. Ese día también presentamos un nuevo programa en el ordenador. Neslo protagonista es Teo es tiene acuvidades muy variadas como: música ( hacer bailar a Teo), pintar ( pero moviendo el ratón y no clickando), sopa de letras ( fixeronna muy bien a peses de haber letras que no habíamos trabajado), el aforcado ( parecida a la ruleta de la suerte de la "tele"), puzzles, la bruja encantada (semelllante a la hueca, puidendo jugar contra la máquina o entre dos-lo hicieron Celia y Ari), ....No nos dio tiempo a probar todos pero lo haremos.
El Martes tuvimos la suerte de poder conocer algo madres sobre los caballos gracias la Ariadana , ya que nos trajo un par de herraduras. Nos contó que eran de hierro, que no eran iguales pues tenían diferentes cantidad de encajes (duas las de las patas de atrás y una la de la pata de adelante). Díxonosnos que los ocho agujeros que tenían , llamados claveras, eran para ponerle los clavos con si sujetan las herraduras a las patas. Nos habló de que podían ser de diferentes tamaños y que su papa hacía algunas.Había olvidado contaros que , Por supuesto antes de nada, pregunté sí sabían que erán unas herraduras y para que servían. Moit@s sí lo sabían , pero sólo dos (Martín y Susana) explicaron cuál era a su función. Ariadana nos confirmó que estaban en el cierto , que las herraduras son como los "zapatos de los caballos" pues impiden que si hagan heridas al caminar.
Luego del recreo puxémonos con una ficha que les costou mucho. Tenían que ir rompiendo el papel por una raya (como se cortasen el papel con las manos). Para eso tenían que hacer pinza con los dedos polegar e índice de las duas manos e ir quitando. Como no estan acostumbrados la hacerlo les costó mucho.Algunos como Xiao estaban muy disgustados pues no le salga nada bien. Este tipo de actividad es muy buena para trabajar la motricidad fina pero el ideal es hacerla con grupos pequeños de 3-4 niños de cada vez y no con 20 el mismo tiempo.
Llevamos varios días intentando trabajar con la descomposición del número seis , por ahora hay pocos progresos pues hasta ahora traballáramolo poco , pero con un poca madres de insistencia no habrá problema.
La semana que viene os dije que en esta os comentaría algo sobre el Antroido pues ya os puedo decir que vamos a ir de algo que si víu mucho este año , ainda que no en el cole.Vamos a ir de muñecos de nieve, junto con los/las compañeir@s de las demás clases de cinco años. De momento so os digo esto , enseguida mandaremos una nota pidiéndoos vuestra colaboración con algunas prendas del disfraz.
Durante la semana estuvimos haciendo la segunda ficha del libro de Plastica .En ella había que dibujar un castillo para luego pintarlo con una mezcla de pintura, cola y arena de la playa. Ainda que esta "pocima" era dificil de extender , hubo algunos castillos que quedaron muy naturales , parecian de piedra.
Andiven buscando una solución mejor al tema de la traducción el castelan pues la solución que tenía facia los comentarios muy largos. Voy facer la prueba de que ponga la traducción al castellano en el primer comentario del post. Es decir sí queréis ver la traducción a la castelan del aqui escrito pica en el primer comentario que tiene este post.

Anónimo dijo...

Ola, do tema do contacontos, contaronnos algo dun conto dun coello, pero non recordaba ben o conto (ou eso nos dixo).
Sobre as ferraduras dos cabalos, contounos que lle gustara moito velas, que eran diferentes as de diante e as de atrás e que pesaban moi pouquiño (isto, ainda nós non o sabíamos, pois eu sempre pensei, que sí pesaban).Estas cousas, parecenme interesantes que as vexan, pois os nenos, teñen moita curiosidade por cousas moi sinxelas e lles gusta ver, ou coñecer cousas que nós estamos cansos de ver, pero que moitas veces, non lles explicamos porque non xurde.
Moitas gracias a Ariadna e os seus pais, por compartir estas experiencias cos seus compañeiros. Biquiños