Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

miércoles, diciembre 24, 2008

Bo Nadal e Feliz 2009

Con todo meu agarimo para @s que tedes a "santa" paciencia de ler este blog :))

martes, diciembre 16, 2008

Chegan as vacacións

Primeiro vou falar sobre o post de Elena. Gracias por facelo "a pesares dos inconvenientes do teclado" , sei por experiencia que escribir cun teclado que non vai , é un rollo. Logo dicirlle que me gustou moito o comentario por dar unha opinión sobre algo que vía na escola (o uso dos pictogramas) e non comprendía moito ( xa ves que non eras a única). Eu sempre quixen que o blog servise para intercambiar opinións , para que vos me dixerades o que non entendedes ou o porqué dalgunhas cousas.
Dito esto comentarvos que a razón do uso dos pictogramas é que son un inicio á lectura e escritura. Nos cando cando lemos ou escribimos , interpretamos ou poñemos imaxes nun texto. A esas imaxes nos chamamoslle palabras pero non deixan de ser imaxes. Para un nen@ esas imaxes son moi dificiles pero cos pictogramas é mais doado comunicarse. Deste xeito o nen@ pode ler mensaxes e escribilos. Esta na prelectura e na prescritura. Logo imos introducindo pouco a pouco letras, palabras e frases. En tre anos faise lectura de moitas cousas ( fotos de coches, alimentos , formas , etc) tratase de que vai introducindose no proceso lector e adquira a direccionalidade correcta ( que no noso caso e de esquerda a dereita pero que os arabes fan no sentido contrario). Esa é a razón do uso dos pictogramas.
Logo desta pequena aclaración ( ou espero que aclarase algo) coméntovos que comezamos facendo bastante Plástica pois estas celebracións préstanse moito a este tipo de traballos. Algúns deles foron relacionados co Libro de Plástica. Así fixemos unha ficha adicada "As Meninas". Este cadro xa o viramos , pero ninguén o recordaba. O nome do autor tampouco pero logo cando lles preguntei si sabían quen era un dos persoaxes do cadro Paula si recordou que era Velazquez. Miramos algún cadro mais ( que xa viramos o ano pasado) como "Vella fritinto ovos" , "Os bébedos", " ....-Taménpreparamos a portada do libro de fichas que non quedou moi lucida e que ademais se asemella a do ano pasado pero tiñamos un troquelado ( como o do ano pasado) e había que aproveitalo). O Martes puxemos o Belén ( se tardamos un chisco mais xa non paga a pena) e falamos de quen o formaba, logo fixeron un debuxo que eu quería aproveitar para facer unha "Super tarxeta de Nadal" para poñer na porta de saida e felicitar a todo mundo de parte nosa. Cada un copiou o texto : Bo Nadal, logo puxemos no medio o debuxo que entre tod@s consideramos mais bonito. Esto fíxose por votación ( somos tan demócratas como o que mais) onde cada un/nha tiña que dicir os dous debuxos que mais lle gustaban ( eran dous para evitar repeticións de votos por simpatía e para repartilos mellor). Eu fixen un primeiro filtrado de onde sairon 11 candidatos. Logo gañou o debuxo de Ainara que tiña un forte colorido. Gañou con 15 votos (é o debuxo da felicitación que podedes ver mais arriba). Completamos o outro troquelado que traía o Libro de Plástica (pois usamos o outro para a portada) facendo unha bonita árbore de Nadal en tres dimensións.

O Venres celebramos a festa de Nadal que estivo moi animada. Primeiro estiveron recuperando unha "pequena porcentaxe" do dereito a xogar cos xoguetes que teñen, dada a súa idade; pois facía tempo que non adicaban mais de 20-30 minutos semanais. Esta volta estiveron como unha hora. Logo mentres se preparaba o "catering" viron unha peli curtiña. A continuación viñeron as larpeiradas ( por certo houbo xente que algo a pesares de pedir que non facía falla que mandarades nada , , gracias pola colaboración) e bebidas: Ata tivemos "brindis" de fin de ano con "champín". Houbo sesión de baile onde , a min me parecíu, os nenos andiveron mais bailóns cas nenas este ano( os outros anos eran elas mais bailarinas). Tamén había quen non lle interesaba o baile mentres houbese algo que xantar polas mesas.

Deixovos unha presentación con fotos , unido a uns videos curtos dos bailes. Espero vos guste
Traducción al castellano
Estuve esperando hasta ahora por un video de la fiesta del último día pero por problemas técnicos no poido subirlo. Espero que en los próximos días ( mañán o pasado) pueda, mientras tenéis que conformaros con esto.Primero voy a hablar sobre el post de Elena. Gracias por hacerlo "a peses de los inconvenientes del teclado" , sé por experiencia que escribir con un teclado que no va , es un rollo. Luego decirle que me gustó mucho el comentario por dar una opinión sobre algo que vía en la escuela (el uso de los pictogramas) y no comprendía mucho. Yo siempre quise que el blog servirse para intercambiar opiniones , para que os me habíais dicho el que no entendéis o el porqué de algunas cosas.
Dicho esto comentarle a Elena que la explicación de los pictogramas es que soy un inicio a la lectura y escritura. En los cuando cuando leemos o escribimos , interpretamos o ponemos imágenes en un texto. A esas imágenes en los chamamoslle palabras pero no dejan de ser imágenes. Para un ni@ esas imágenes son muy dificiles pero con los pictogramas es madres fácil comunicarse. De esta forma el ni@ puede leer mensajes y escribirlos. Esta en la prelectura y en la prescritura. Luego vamos introduciendo poco a poca letras, palabras y frases. En tre años se hace lectura de muchas cosas ( fotos de coches, alimentos , formas , etc) tratarse de que va introducindose en el proceso lector y adquiera la direccionalidade correcta ( que en nuestro caso y de izquierda la derecha pero que los arabes hacen en el sentido contrario). Esa es la razón del uso de los pictogramas.
Luego de esta pequeña aclaración ( o espero que aclararse algo) os comento que comenzamos haciendo bastante Plástica pues estas celebraciones se prestan mucha a este tipo de trabajos. Algunos de ellos fueron relacionados con el Libro de Plástica. Así fijemos una ficha dedicada "Las Meninas". Este cuadro ya lo habíamos visto , pero nadie lo recordaba. El nombre del autor tampoco pero luego cuando les pregunté sí sabían quién era uno de los persoaxes del cuadro Paula sí recordó que era Velazquez. Miramos algún cuadro madres ( que ya habíamos visto el año pasado) como "Vésela fritinto huevos" , "Los bebidos", " ....-Taménpreparamos la portada del libro de fichas que no quedó muy lucida y que además si asemeja la del año pasado pero teníamos un troquelado ( como el del año pasado) y había que aprovecharlo). El Martes pusimos el Belén ( si tardamos una pizca madres ya no paga la pena) y hablamos de quien lo formaba, luego hicieron un dibujo que yo quería aprovechar para hacer una "Súper tarjeta de Nadal" para poner en la puerta de saida y felicitar a todo mundo de parte nuestra. Cada uno copiou el texto : Bo Nadal, luego pusimos en el medio el dibujo que entre tod@s consideramos madres bonito. Esto se hizo por votación ( somos tan demócratas como el que madres) donde cada uno/nha tenía que decir los dos dibujos que madres le gustaban ( eran dos para evitar repeticiones de votos por simpatía y para repartirlos mejor). Yo fijen un primer filtrado de donde sairon 11 candidatos. Luego ganó el dibujo de Ainara que tenía un fuerte colorido. Ganó con 15 votos (es el dibujo de la felicitación que podéis ver madres arriba). Completamos el otro troquelado que traía el Libro de Plástica (pues usamos el otro para la portada) haciendo una bonita árbol de Nadal en tres dimensiones.

El Viernes celebramos la fiesta de Nadal que estuvo muy animada. Primero estuvieron recuperando una "pequeña porcentaje" del derecho a jugar con los juguetes que tienen, síncope a su edad; pues hacía tiempo que no dedicaban madres de 20-30 minutos semanales. Este contorno estuvieron como una hora. Luego mientras si preparaba el "catering" vieron una peli curtiña. La continuación vinieron las golosinas ( por cierto hubo gente que algo a peses de pedir que no hacía falta que habíais mandado nada , , gracias por la colaboración) y bebidas: Hasta tuvimos "brindis" de fin de año con "champín". Hubo sesión de baile donde , a mí me parecíu, los niños andiveron madres bailóns cas niñas este año( los otros años eran ellas madres bailarinas). También había quien no le interesaba el baile mientras hubiese algo que comer por las mesas.

Deixovos una presentación con fotos , unido a unos videos cortos de los bailes. Espero os guste

martes, diciembre 09, 2008

Que semana mais variada

Antes de nada deixarvos a ligazón dun blog novo o da nosa viciña Ana (no a "profe" do ano pasado , que está agora en Pontedeume e que leva o blog Cousas da nosa clase) senon a mestra que esta facendo a sustitución de Bea. É a titora de 5 anos E. O seu blog chamase Bule bule e se picades aqui ( ou na ligazón da marxe dereita) podedes velo.
Esta foi unha semana especial , pois poderiamola comparar cunha macedonia de froitas xa que houbo de todo comezando polo Luns festivo. Despois tivemos visitas na aula e nos saimos do colexio. Polo que se refire á clase andamos a tratar de pechar todalas experiencias abertas , que son moitas e variadas(libro de plástica , de Muna , da letra S , portadas dos traballos). Por esta razón saltamos un pouco entre traballos.
Seguimos traballando coa letra s (non coñeceremos ningunha mais ata despois das vacacións) e fixemos unha nova páxina do libro de lectura mais varias fichas correspondentes ó libro da letra. Traballamos co número 7 que en realidade sería a presentación do número na aula pero que xa coñecían tod@s de antes. Rematamos o Libro de Muna que, desta volta, era moi sinxelo e onde o único un chisco mais complexo foi traballar as sumas pero que fixeron moi ben. Primeiro traballámolas mentalmente. É dicir fomos individualmente facendo preguntas do tipo : Luis ten dous balóns , se o seu tío lle regala outros dous , cantos ten?. Eu fun variando os números pero procurando que un dos sumandos non fose mais grande que dous. Houbo de todo , dende quen necesitou unha segunda oportunidade, ata quen contestaba correctamente tódalas preguntas, se @ deixaran. Este tipo de exercicios están moi ben para facer calculo mental que é algo que lles custa bastante pois non é o mesmo sumar cousas que estamos tocando , que sumalas imaxinándoas na mente. Podedes facerlle estes xoguiños de cando en vez.
O Mércores viñeron futuros mestres/as da Escola de Maxisterio de Ourense. Xa estiveran doutros cursos o derradeiro Mércores pero non viñeran a nosa clase. Esta semana visitáronnos xunto a outras nove aulas do colexio, en total 50-55 alumn@s. Pareceme importante salientar que dende que se puso en marcha o Proxecto Ponte dos Brozos somos visistados por moita xente que quere coñecer o que aquí facemos , e que marchan moi sorprendidos do que fan @s nen@s , así como dos recursos cos que contamos. Eu son un privilexiado por traballar onde traballo e @s vos@s fill@s tamén por ter a sorte de poder contar eles. Por certo comentovos que temos outra vez PDI pois "emprestáronnos" un proxector dende a Fundación Amancio Ortega. Eu botábao moitisimo de menos e ainda que é prescindible , unha vez que o usas habitualmente , notas moitisimo a súa falla. Sobre todo en temas de lectoescritura. A visita alteirou algo o ritmo da clase pero non houbo "ningunha desgracia" nin ningún perxudicado.
O Xoves fomos nos os visitantes pois tiñamos unha saida o Parque dos Bombeiros de Arteixo. Estivo tofo moi ben pois deixáronlles ver todo o que alí había , ata os dormitorios e cociña. Estiveron no ximnasio e probaron algún aparatiño, tamén probaron os traxes e cascos ( preguntadelles porque son de duas cores os cascos), logo , como vedes nas nas fotos lles explicaron o funcionamento das bombonas de oxixeno e o que había nos camións. O mellor momento veu cando puideron subir ós camións , facendo soar as sereas e falando polos altavoces. Viaselles moi ledos. Logo tivemo-la gran sorte de poder ver como facían unhas prácticas para apagar uns lumes con auga ou cun extintor. Todo , todo moi ben. Dende aquí moitas gracias ós bombeiros e o Concello pola visita. Na presentación vos podedes facer unha mellor idea de como foi todo. Se queredes descarga-las fotos picade aqui ou na marxe dereita.

Traducción al castellano
Antes de nada dejaros el enlace de un blog nuevo el de nuestra viciña Ana (en el la "profe" del año pasado , que está ahora en Pontedeume y que lleva el blog Cosas de nuestra clase) senon la maestra que esta haciendo la sustitución de Bea. Es la titora de 5 años Y. Su blog llamarse Bule bule y si picáis aqui ( o en el enlace del margen derecha) podéis verlo.
Esta fue una semana especial , pues poderiamola comparar con una macedonia de frutas ya que hubo de todo comenzando por el Lunes festivo. Después tuvimos visitas en el aula y en los saimos del colegio. Por lo que se refiere a la clase andamos a tratar de cerrar todas as experiencias abiertas , que son muchas y variadas(libro de plástica , de Muna , de la letra S , portadas de los trabajos). Por esta razón saltamos un poco entre trabajos.
Seguimos trabajando con la letra s (no conoceremos ninguna madres hasta después de las vacaciones) e hicimos una nueva página del libro de lectura madres varias fichas correspondientes al libro de la letra. Trabajamos con el número 7 que en realidad sería la presentación del número en el aula pero que ya conocían tod@s de antes. Terminamos el Libro de Muna que, de este contorno, era muy sencillo y donde el único una pizca madres complejo fue a trabajar las sumas pero que hicieron muy bien. Primero las trabajamos mentalmente. Es decir fuimos individualmente haciendo preguntas del tipo : Luis tiene dos balones , si su tío le regala otros dos , cuantos tiene?. Yo fui variando los números pero procurando que uno de los sumandos no fuese madres grande que dos. Hubo de todo , desde quien necesitó una segunda oportunidad, hasta quien contestaba correctamente todas las preguntas, si @ habían dejado. Este tipo de ejercicios están muy bien para hacer calculo mental que es algo que les cuesta bastante pues no es el mismo sumar cosas que estamos tocando , que sumarlas imaginándolas en la mente. Podéis hacerle estos xoguiños de vez en cuando.
El Miércoles vinieron futuros maestros/as de la Escuela de Magisterio de Ourense. Ya habían estado de otros cursos el último Miércoles pero no habían venido nuestra clase. Esta semana nos visitaron junto a otras nueve aulas del colegio, en total 50-55 alumn@s. Parecerme importante destacar que desde que si puso en marcha el Proyecto Ponte de los Brozos somos visistados por mucha gente que quiere conocer el que aquí hacemos , y que marchan muy sorprendidos del que hacen @s ni@s , así como de los recursos con los que contamos. Yo son un privilegiado por trabajar donde trabajo y @s os@s fill@s también por tener la suerte de poder contar ellos. Por cierto comentovos que tenemos otra vez PDI pues "nos prestaron" un proyector desde la Fundación Amancio Ortega. Yo lo echaba moitisimo de menos y ainda que es prescindible , una vez que lo usas habitualmente , notas moitisimo su falta. Sobre todo en temas de lectoescritura. La visita alteirou algo el ritmo de la clase pero no hubo "ninguna desgracia" ni ninguno perxudicado.
El Jueves fuimos en los los visitantes pues teníamos una saida el Parque de los Bomberos de Arteixo. Estuvo tofo muy bien pues les dejaron ver todo el que allí había , hasta las habitaciones y cocina. Estuvieron en el gimnasio y probaron algún aparatiño, también probaron los trajes y cascos ( preguntadelles porque son de duas colores los cascos), luego , como veis en las en las fotos les explicaron el funcionamiento de las bombonas de oxixeno y lo que había en los camiones. El mejor momento vino cuando pudieron subir a los camiones , haciendo sonar las sereas y hablando por los altavoces. Viaselles muy alegres. Luego tivemor la gran suerte de poder ver como hacían unas prácticas para apagar unos fuegos con agua o con un extintor. Todo , todo muy bien. Desde aquí muchas gracias a los bomberos y el Municipio por la visita. En la presentación os podéis hacer una mejor idea de como fue todo. Si queréis volcador las fotos picad aqui o en el margen derecha.lunes, diciembre 01, 2008

Vimos o arco da vella

Deixovos esta foto de cousas de cor morada ( ou lila) pois a semana pasada estivemos traballando con ela e o Martes a "profe" Lidia deixounos estas cousiñas de esa cor tan particular. Ademais coñeceron a lombarda e a berejena.Foron escollidos estes catro nenos polo axudante quen foi quen fixo a foto.O Luns comezamos falando do que fixeran na fin de semana pois dado o tempo que houbera supuxen que algún estivera ou vira a neve. Efectivamente habia ata seis casos que como podedes ler no noxo xornal o pasaron moi ben. Como curiosidade comentarvos que falando da nova que nos trouxo Xiao , eu lles preguntei que por que´se derretía a saraiba e case todos sabían que se convertía en auga , José falou do sol pero só Iago comentou que era pola calor. A pregunta era tamén moi dificil para a súa idade.
Estivemos xogando a conta-las silabas co vocabulario do tema e logo de merendar falamos un pouco dos sentidos. Eu pensei que quizais xa non se acordaban deles pero non foi así pois entre todos foronos dicindo. Comentamos momentos en que usabamos tal o cual sentido. Logo saíu outra pregunta curiosa ¿por qué os algúns semáforos falaban dicindo cando cruzar ( só Xiao dicía que os vira) ou daba pitidos para cruzar ( esto xa o viran mais)?. Caseque tod@s falaban de era para que cruzasemos pero Xiao comentounos que era porque había xente que era cega e non vía. Recordamos como se chaman os que non ven , non falan ou non oen.
Despois do recreo fixemos unha" composición pictórica" no libro de plástica. Había que completar un cadro que estaba "parcelado" e cada unha desas parcelas se podía decorar pintando ou facendo diferentes debuxiños( puntos, equis, cruces, raias,etc) con rotulador e usando cores diferentes. Como vedes houbo cadros moi bonitos.O Martes chegamos con sorpresa á clase pois pola ventá podiamos ver un arco da vella preciosos. s nen@s comentaron que había ata tres pero que estaban do outro lado. Víase moi ben, mágoa que non o podiamos ver completo por que non daba para mais a ventá.
Logo fixemos prácticas de lectuira coa letra s. Bastante ben tendo en conta que só levamos dous días con ela. Completamos a páxina 18 do libro de lectura.
Despois do recreo recordamos que era un bodegón ( só Susana o lembraba) , que era unha paisaxe e un retrato. No Libro de plástica tiñamos que facer a nosa Mona Lisa. Botamos de menos a PDI para poder ver mais cadros de Da Vinci pois na pantalla dos ordenadores hai que ir de catro en catro e non o ven ben. O Xoves voltamos a traballar o retrato pero hacía nos , é dicir , o autoretrato. Para eso tiñan que facer unha composición coa foto do óvalo da súa cara , completando con pinturas. Quedaron moi simpáticos ainda que ,c oma sempre, houbo quen se esforzou mais e quen menos.Por certo ainda que o pareza Ainara non esta pintando durmida , nin é que estivera moi cansa de pintar , tan só que coincidíu que estaba pintando nesa posición.
O Venres aproveitamos todos esas fotos de alimentos que mandastes para clasificalas. Primeiro falamos de que alimentos da horta coñecían e sairon moitos ( a pesares de que , normalmente, non lles gustan os productos que veñen de alí). Logo había que dicir productos "cárnicos de terra", logo de auga e por último alimentos que se facían con leite. Mencionaron bastantes sempre , sendo menos noo nomes dos peixes. Logo pasamos a falr de que había alimentos que precisaban do frío para non estropearse , mentres outros non. Preguntei o porqué e acertouno Iago cando comentou que era polo frío. Despois estivemos facendo un sucedaneo de mural pois tiñan que pegar , primeiro, os alimentos frescos nunha neveira que eu debuxara ( e que logo xa non se vía) mentres o resto ía ó armario. Completamos o traballo coa ficha correspondente na que había que facer esto mesmo cuns alimentos que viñan.
Polos comentarios de Mary e María vexo que tivo éxito a escultura. Alégrome moito pois a verdae é que se esforzaron moito pero tamén quedaron moi bonitas Antes rematar comentarvos que por equivocación miña puxen que tiñamos a saida ó Parque dos Bombeiros o Luns 15 , cando é o Xoves 11. Perdoade o erro.Traducción al castellano
Deixovos esta foto de cosas de color morada ( o lila) pues la semana pasada estuvimos trabajando con ella y el Martes la "profe" Lidia nos dejó estas cositas de esa color tan particular. Además conocieron la lombarda y la berejena.Fueron elegidos estos cuatro niños por el ayudante quién fue quien hizo la foto.El Lunes comenzamos hablando del que habían hecho en el fin de semana pues neto el tiempo que había habido supuse que algún había estado o vira la nieve. Efectivamente habia hasta seis casos que como podéis leer en el asco periódico lo pasaron muy bien. Como curiosidad comentaros que hablando de la nueva que nos trajo Xiao , yo les pregunté que por que'si derretía el granizo y casi todos sabían que si convertía en agua , José habló del sol pero sólo Iago comentó que era por el calor. La pregunta era también muy dificil para su edad.
Estuvimos jugando la contar las silabas con el vocabulario del tema y después de merendar hablamos un poco de los sentidos. Yo pensé que quizá ya no si acordaban de ellos pero no fue así pues entre todos foronos diciendo. Comentamos momentos en que usábamos tal el cual sentido. Luego salió otra pregunta curiosa ¿por qué los algunos semáforos hablaban diciendo cuando cruzar ( sólo Xiao decía que los vira) o daba pitidos para cruzar ( esto ya lo habían visto madres)?. Caseque tod@s hablaban de era para que cruzásemos pero Xiao nos comentó que era porque había gente que era ciega y no vía. Recordamos como si llaman los que no ven , no hablan o no oyen.
Después del recreo fijemos una" composición pictórica" en el libro de plástica. Había que completar un cuadro que estaba "parcelado" y cada una de esas parcelas si podía decorar pintando o haciendo diferentes debuxiños( puntos, equis, cruces, rayas,etc) con rotulador y usando colores diferentes. Como veis hubo cuadros muy bonitos.El Martes llegamos con sorpresa a la clase pues por la ventana podíamos ver un arco iris preciosos. s ni@s comentaron que había hasta tres pero que estaban del otro lado. Se veía muy bien, lástima que no lo podíamos ver completo por que no daba para madres la ventana.
Luego fijemos prácticas de lectuira con la letra s. Bastante bien tiendo en cuenta que sólo llevamos dos días con ella. Completamos la página 18 del libro de lectura.
Después del recreo recordamos que era un bodegón ( sólo Susana lo recordaba) , que era un paisaje y un retrato. En el Libro de plástica teníamos que hacer nuestra Mona Lisa. Echamos de menos la PDI para poder ver madres cuadros de De la Vinci pues en la pantalla de los ordenadores hay que ir de cuatro en cuatro y no lo ven bien. El Jueves volvemos a trabajar el retrato pero hacía en los , es decir , el autoretrato. Para eso tenían que hacer una composición con la foto del óvalo de su cara , completando con pinturas. Quedaron muy simpáticos ainda que ,c oma siempre, hubo quien si esforzó madres y quien menos.Por cierto ainda que lo parezca Ainara no esta pintando dormida , ni es que había estado muy cansada de pintar , tan sólo que coincidíu que estaba pintando en esa posición.
El Viernes aprovechamos todas esas fotos de alimentos que mandasteis para clasificarlas. Primero hablamos de que alimentos de la huerta conocían y sairon muchos ( a peses de que , normalmente, no les gustan los productos que vienen de allí). Luego había que decir productos "cárnicos de tierra", después de agua y por último alimentos que si hacían con leche. Mencionaron bastantes siempre , siendo menos noo nombres de los pescados. Luego pasamos la falr de que había alimentos que precisaban del frío para no estropearse , mientras otros no. Pregunté el porqué y acertouno Iago cuando comentó que era por el frío. Después estuvimos haciendo un sucedaneo de mural pues tenían que pegar , primero, los alimentos frescos en una nevera que yo había dibujado ( y que luego ya no si vía) mientras el resto iba al armario. Completamos el trabajo con la ficha correspondiente en la que había que hacer esto mismo con unos alimentos que venían.
Antes terminar comentaros que por equivocación mía puse que teníamos a saida al Parque de los Bomberos el Lunes 15 , cuando es el Jueves 11. Perdonad el error

martes, noviembre 25, 2008

Chega o Nadal

Esta semana rematamos o Libro de Muna noque falamos das casas, familia e rua. Na ficha final de "avaliación" fixeron uns debuxos moi bonitos dunha rua de Arteixo , ademais de copiar o nome da vila. Deixovos unha mostra dalgúns pois me pareceron moi bonitos ( comentarvos que eu fixera un modelo no encerado para motivalos e axudarlles algo). Como veredes neste libro repasamos os números 4 e 5 , o triangulos e mais a cor rosa.
Tamén completamos unha nova ficha do libro de plástica. Nela fixemos unha pequena variación pois había que pegar churros de plastilina e boliñas , pero estas últimas cambiamolas por botóns. Mirade os resultados.
Estamos rematando o libro do T pero xurdíunos un problema , voltamos a quedar sen PDi. Non sei si estamos gafados , si nos tocou un proxector defectuoso ou si eu son un patán , o caso é que de novo se fundíu a bombilla. Segundo as referencias tiña que durar varias miles de horas pero non sei si chegaría a 300. O problema é que son carisimas ( 450 euros aprox.) esperemos que haxa algunha garantía que cubra o seu cambio. Mentres ímonos apañando co encerado de sempre e as xices de sempre (como o 90-95% do alumnado) , así estivemos lendo palabras e frases. Logo entre as fichas había "diferente" pois había que adiviñar as palabras secretas. Estas formábanse coas iniciais de diferentes debuxos que había. Eran tres e as duas primeiras as fixemos entre tod@s pero a derradeira ( e mais dificil pois era tomate) tivéronna que buscar eles/as.
Aprenderon unha adiviña que tiñan que logo preguntarvos na casa ( fixérono?) e que dicia:
Con él eu podo xogar ,
teño números e letras,
e ainda que non é un animal
un rato ten moi cerca
Recordamos os diferentes tipos de instrumentos musicais: vento, corca e percusión. Acordábanse moi ben ( ó único era que non lembraban ben o nome de percusión pero sabían que soaban dando golpes).
O Mércores iniciamos un novo libriño persoal ( parecemos unha editorial con tantos libros) que se titula " Xa sei escribir" . Esta idea foi da compañeira Carme Fiaño ( clase do canciño Milú) e nel @s nen@s van ir escribindo aqueleas palabras coas que mais a miudo imos traballando. Ademais teñen que facer un debuxo desa palabra. O ideal sería que escribisen as palabras sen copiar pero dado que supervisar e ir correxindo @s 24 nos levaría moito tempo , decidin que copiasen a palabra e fixesen o debuxo. Comezamos con duas páxinas porque levamos duas consoantes, logo iremos a páxina por letra. Pareceme unha boa idea que axuda no proceso de lectoescritura.
Como xa rematamos o 2º libro do método , o Xoves comenzamos co terceiro no que , loxicamente , falaremos do Nadal pero tamén dos alimentos. Mentres traballaban no libro foron pasando polo ordenador individualmente a cubrir unha taboa con palabras con m e con t.(xa vos amosara un exemplo fai pouco con palabras só con m). Logo imprimimos o que fixera cada un e o levaron o Venres para que puiderades ver que ben o fan.
O Venres coñecemos unha serpe moi durmillona que non querìa que a despertasen e dicía todo tempo ssssssss .Chamase Sonia e nos trae un novo son. Fixemos a portada con plastilina. Durante o video algúns/nhas estiveron pegando unhas folliñas que pintaran e recortaran o anterior día.A vindeira semana, o Xoves, van levar o traballiño rematado polo que sería bo que lles mandasedes unha caixiña un chisco mais grande que un brik para levalo.TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

Esta semana terminamos el Libro de Muna noque hablamos de las casas, familia y rua. En la ficha final de "evaluación" hicieron unos dibujos muy bonitos de una rua de Arteixo , además de copiar el nombre de la villa. Deixovos una muestra de algunos pues me parecieron muy bonitos ( comentaros que yo había hecho un modelo na pizarra para motivarlos y ayudarles algo). Como veréis en este libro repasamos los números 4 y 5 , el triangulos y la color rosa.
También completamos una nueva ficha del libro de plástica. En ella fijemos una pequeña variación pues había que pegar churros de plastilina y boliñas , pero estas últimas cambiamolas por botones. Mirad los resultados.
Estamos terminando el libro del T pero xurdíunos un problema , volvemos a quedar sin PDi. No sé sí estamos gafados , sí nos tocó un proyector defectuoso o si yo son un patán , el caso es que de nuevo si fundíu la lámpara de incandescencia. Segundo las referencias tenía que durar varios miles de horas pero no sé sí llegaría a 300. El problema es que son carisimas ( 450 euros aprox.) esperemos que haya alguna garantía que cubra su cambio. Mientras ímonos cogiendo con a pizarra de siempre y las tizas de siempre (como el 90-95% del alumnado) , así estuvimos leyendo palabras y frases. Luego entre las fichas había "diferente" pues había que adivinar las palabras secretas. Estas se formaban con las iniciales de diferentes dibujos que había. Eran tres y las duas primeras las fijemos entre tod@s pero la última ( y dificil pues era tomate) tivéronna que buscar ellos/las.
Aprendieron una adivinanza que tenían que luego preguntaros en la casa ( lo hicieron?) y que dicia:
Con él yo puedo jugar ,
tengo números y letras,
y ainda que no es un animal
un ratón tiene muy valla
Recordamos los diferentes tipos de instrumentos musicales: viento, corca y percusión. Se acordaban muy bien ( al único era que no recordaban bien el nombre de percusión pero sabían que sonaban dando golpes).
El Miércoles iniciamos un nuevo libriño personal ( parecemos una editorial con tantos libros) que si titula " Ya sé escribir" . Esta idea fue de la compañera Carme Fiaño ( clase del canciño Milú) y en él @s ni@s van a ir escribiendo aqueleas palabras con las que madres la miudo vamos trabajando. Además tienen que hacer un dibujo de esa palabra. El ideal sería que escribiesen las palabras sin copiar pero dado que supervisar e ir correxindo @s 24 nos llevaría mucho tiempo , decidin que copiasen la palabra e hiciesen el dibujo. Comenzamos con duas páginas porque llevamos duas consoantes, luego encolericemos la página por letra. Parecerme una buena idea que ayuda en el proceso de lectoescritura.
Como ya terminamos el 2º libro del método , el Jueves comenzamos con el tercero en el que , lógicamente , hablaremos de la Navidad pero también de los alimentos. Mientras trabajaban en el libro fueron pasando por el ordenador individualmente a cubrir una taboa con palabras con m y con t.(ya os había mostrado un ejemplo hace poco con palabras sólo con m). Luego imprimimos lo que había hecho cada uno y lo llevaron el Viernes para que habíais podido ver que bien el fan.
El Viernes conocemos una serpiente muy durmillona que no querìa que a despertasen y decía todo tiempo ssssssss .Llamarse Sonia y nos trae un nuevo son. Fijemos la portada con plastilina. Durante el video algunos/nhas estuvieron pegando unas folliñas que habían pintado y habían recortado el anterior día.La semana que viene, el Jueves, van a llevar el traballiño terminado por lo que sería bueno que les mandaseis una caixiña una pizca mas grande que un brik para llevarlo.

martes, noviembre 18, 2008

Apelidos , tipos de casas e semana da escritura

Comezamos a semana facendo unha asamblea. Facía tempo que non a realizabamos , entendoa como que se debe realizar en infantil ( con calma e deixandoos falar), pero como Xiao nos traía un par de novas para o Xornal quería que nola explicara. Comentounolas con bastante claridade pero logo funlles ensinar unha foto que me mandara o seu pai por e-mail para ilustrar unha das novas e lles dixen en que consistia un correo electrónico e que eu tiña un de ... ( nome e apelidos do pai) entón Susana comentounos que ela " tiña medio apelido do seu pai e medio da sua nai" , aclaramos algo esto e , aproveitando que estamos co tema da familia, falamos de quen nos viñan os apelidos e Ari comentou que ela tiña os mesmos que o seu irmán. Falamos algo mais das relacións familiares ( os avós son os pais de... , os tíos son os irmáns de...) e logo xa nos puxemos coa lectura na PDI.
O Martes tamén tivemos "charla" ( facer facemos reunión grupal tódolos días pero o 70 ou 80 % das veces ten como obxectivo a lectura) pois nos prestaran dous libros que falaban das casas. Un era Onde esta Croc?. Buscando a este crocodilo dabamos un paseo pola súa casa e mirabamos as dependencias. Logo miramos un que non era un conto senon algo mais enciclopédico pois nos amosaba diferentes tipos de casa. Comose facían , como eran por dentro, quen vivía nelas, .... Este tema xa o tocaramos anteriormente polo que todo lles soaba bastante tan só non lembraban o nome da casa india ( o que mais se acordaba era Mateo que nos decía piti). Como curiosidade dicirvos que tan só Iago consideraba ó castelo coma unha casa, os demais vianno como outra cousa. Coñecimos que hai xente que vive en barcos ou en naves espaciais. Ó final contamos cantos nomes de casas sabiamos e chegamos ata 14 , xa está ben. por si algún mestre está interesado en imaxes de diferentes tipos de casa deixovos aqui unha ligazón o noso album de casas ( queda outra ligazón na marxe dereita , en recursos visuais). Picade aqui
Entre o Luns e o Martes fixemos unha nova ficha do libro de plástica. Nela habia que facer un niño con follas ( usamos recortes de follas grandes) e debuxar un paxariño. O resultado non foi vistoso ( a ficha non se prestaba a eso) pero si práctico con paxariños moi bonitos.
O Mércores acontecíu como naquela famosa frase "un pequeno paso para o home pero un granpaso para humanidade" , non foi un gran paso para humanidade pero si para nos que fomos capaces de escribir unha frase , sen copiala. Queriamos escribir : eu tomo o te. Miramos cantas palabras eran e fomos collendo voluntarios para que cada un/nha escribira unha palabra. Houbo quen non foi capaz pero axiña acabamos polo que logo escribimos meu tio toma te ( usei unha taboa de catro columnas para separar as palabras , por eso construin frases de catro palabras) foi outro exito. Continuaremos nesta liña pero intentando facelo algo por parellas ou individual.
Visto o bo resultado do Mércores , o Xoves fixemos algo moi parecido pero usando sistemas tradicionais. Tiñan que escribir unha palabra , que eu lles dixera, no encerado de sempre. Foron pasando tod@s e tod@s escribiron o pedido ( a dificultade da palabra decidíaa eu en función do nivel que eu coido que tiña ese neno/a). Polo acerto houbo premio de gomets. As palabras son as que vos veño citando: meu, Mai, teu, tío, tía, moa, meta, etc. .
Despois tiñamos que traballar no libro da letra T pero que como novidade traía unha sopa de letras. Era a primeira vez que falabamos dela pero había quen xa sabía o que era. Fixémola primeiro na PDI e atoparon axiña as catro palabras agochadas. Debaixo tiñan que escribir as palabras , separando os caracteres de cada unha. Visto o éxito , con cada letra faremos unha sopa e en canto teñamos oportunidade faremos un crucigrama.
Despois de Relixión ( no cuarto modulo horario) e como quedaba pouco tempo, adícamolo a mirar o Xornal dos Carrabouxos e ver as novas entradas pois esta semana tiñamos bastantes ( e outra mais que puxemos o Venres). Tamén estivemos vendo as fotos que levamos feito ata agota. Quería ver se alguén recoñecía algunha das fotos que fixera. A resposta foi que a maioría non pero houbo tres ou catro que sí.
Rematamos a semana escribindo tres frases mais na PDI. Logo intentamos plasmar eso no papel facendo un ditado e o resultado xa non foi tan bo. Primeiro comezamos con sílabas soltas e ó final duas frases sinxelas. Coas silabas foinos bastante ben e coas frases tan só 6-7 o fixeron ben. Teremos que seguir traballando esto mais.
Sobre o comentario que fixo Mary sobre o idioma eu estou de acordo con ela en que debemos buscar sempre cousas que nos unan. A lingua ten como obxectivo comunicarnos , dependendo a quen me dirixa eu podo usar unha ou outra lingua. Se o meu desexo é chegar a todo o mundo debería usar unha lingua que entendera todo o mundo( algo que de momento non é posible) , se o que desexo é chegar a un grupo mais reducido ( España, Galicia, etc..) usarei a lingua que domina ese grupo. Este blog foi feito para comunicarme, basicamente, cos pais/nais d@s meus/miñas alumn@s e cos/coas meus/miñas compañeir@s de profesión en Galicia por eso usei o galego. Agora hai xente que por esta causa non pode recibir a información correctamente, entón eu intentarei buscar a maneira de chegar a seas persoas. Sobre o da caixa para levar para casa o traballo en pasta de modelar dicirvos que, visto que non houbo outra idea, os vindeiros días mandareivos unha nota pedíndovos a caixa e vos comentarei cando levaran o "traballo" ( nunca será nin un Venres, teñen xa carpeta que levar, nin un Mércores , pois eu non estou á saida).

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

Comenzamos la semana haciendo una asamblea. Hacía tiempo que no a realizábamos , entendoa como que si debe realizar en infantil ( con calma y deixandoos hablar), pero como Xiao nos traía un par de nuevas para el Periódico quería que nos la había explicado. Comentounolas con bastante claridad pero luego les fui a enseñar una foto que me había mandado su padre por e-mail para ilustrar una de las nuevas y les dije en que consistia un correo electrónico y que yo tenía un de ... ( nombre y apellidos del padre) entonces Susana nos comentó que ella " tenía medio apellido de su padre y medio de la sua madre" , aclaramos algo esto y , aprovechando que estamos con el tema de la familia, hablamos de quien nos venían los apellidos y Ari comentó que ella tenía los mismos que su hermano. Hablamos algo madres de las relaciones familiares ( los abuelos son los padres de... , los tíos son los hermanos de...) y luego ya nos pusimos con la lectura en la PDI.
El Martes también tuvimos "charla" ( hacer hacemos reunión grupal todos los días pero el 70 o 80 % de las veces tiene como objetivo la lectura) pues nos habían prestado dos libros que hablaban de las casas. Un era Donde esta Croc?. Buscando a este cocodrilo dábamos un paseo por su casa y mirábamos las dependencias. Luego miramos un que no era un cuento senon algo madres enciclopédico pues nos mostraba diferentes tipos de casa. Comose hacían , como eran por dentro, quien vivía en ellas, .... Este tema ya lo habíamos tocado anteriormente por el que todo les sonaba bastante tan sólo no recordaban el nombre de la casa india ( el que madres si acordaba era Mateo que en los decía piti). Como curiosidad deciros que tan sólo Iago consideraba al castillo como una casa, los demás vianno como otra cosa. Coñecimos que hay gente que vive en barcos o en naves espaciales. Al final contamos cuantos nombres de casas sabíamos y llegamos hasta 14 , ya está bien. por sí algún maestro está interesado en imágenes de diferentes tipos de casa deixovos aqui un enlace nuestro album de casas ( queda otro enlace en el margen derecha , en recursos visuales). Picad aqui
Entre el Lunes y el Martes fijemos una nueva ficha del libro de plástica. En ella habia que hacer un nido con hojas ( usamos recortes de hojas grandes) y dibujar un paxariño. El resultado no fue vistoso ( la ficha no si prestaba a eso) pero sí práctico con paxariños muy bonitos.
El Miércoles acontecíu como en aquella famosa frase "un pequeño paso para el hombre pero un granpaso para humanidad" , no fue un gran paso para humanidad pero sí para en los que fuimos capaces de escribir una frase , sin copiala. Queríamos escribir : yo tomo el te. Miramos cantas palabras eran y fuimos cogiendo voluntarios para que cada uno/nha había escrito una palabra. Hubo quien no fue capaz pero enseguida acabamos por el que luego escribimos mío tio toma te ( usé una taboa de cuatro columnas para separar las palabras , por eso construin frases de cuatro palabras) fue otro exito. Continuaremos en esta línea pero intentando hacerlo algo por parejas o individual.
Visto el buen resultado del Miércoles , el Jueves fijemos algo muy parecido pero usando sistemas tradicionales. Tenían que escribir una palabra , que yo les había dicho, na pizarra de siempre. Fueron pasando tod@s y tod@s escribieron el pedido ( la dificultad de la palabra la decidía yo en función del nivel que yo opino que tenía ese niño/a). Por el acierto hubo premio de gomets. Las palabras son las que os vengo citando: mío, Madre, tu, tío, tía, mayora, meta, etc. .
Después teníamos que trabajar en el libro de la letra T pero que como novedad traía una sopa de letras. Era a primera vez que hablábamos de ella pero había quien ya sabía lo que era. Fijémosla primero en la PDI y encontraron enseguida las cuatro palabras escondidas. Debajo tenían que escribir las palabras , separando los caracteres de cada una. Visto el éxito , con cada letra haremos una sopa y en cuanto tengamos oportunidad haremos un crucigrama.
Después de Religión ( en la habitación modulo horario) y como quedaba poco tiempo, adícamolo a mirar el Periódico de los Carrabouxos y ver las nuevas entradas pues esta semana teníamos bastantes ( y otra madres que pusimos el Viernes). También estuvimos viendo las fotos que llevamos hecho hasta agota. Quería ver si alguien reconocía alguna de las fotos que había hecho. La respuesta fue que la mayoría no pero hubo tres o cuatro que sí.
Terminamos la semana escribiendo tres frases madres en la PDI. Luego intentamos plasmar eso en el papel haciendo un dictado y el resultado ya no fue tan bueno. Primero comenzamos con sílabas sueltas y al final duas frases sencillas. Con las silabas nos fue bastante bien y con las frases tan sólo 6-7 lo hicieron bien. Tendremos que seguir trabajando esto madres.
Sobre el comentario que hizo Mary sobre el idioma yo estoy en base a ella en que debemos buscar siempre cosas que nos unan. La lengua tiene como objetivo comunicarnos , dependiendo a quien me dirija yo puedo usar una u otra lengua. Si mi deseo es llegar a todo el mundo debería usar una lengua que había entendido todo el mundo( algo que de momento no es posible) , si lo que deseo es llegar a un grupo madres reducido ( España, Galicia, etc..) usaré la lengua que domina ese grupo. Este blog fue hecho para comunicarme, básicamente, con los padres/madres d@s míos/mías alumn@s y con los/con míos/mías compañeir@s de profesión en Galicia por eso usé el gallego. Ahora hay gente que por esta causa no puede recibir la información correctamente, entonces yo intentaré buscar la manera de llegar la seas personas. Sobre el de la caja para llevar para casa el trabajo en pasta de modelar deciros que, visto que no hubo otra idea, los próximos días os mandaré una nota pidiéndoos el cajón y os comentaré cuando habían llevado el "trabajo" ( nunca será ni un Viernes, tienen ya carpeta que llevar, ni un Miércoles , pues yo no estoy a la saida).


jueves, noviembre 13, 2008

Coñecimos a Turti

Como nota salientable deta semana está a presentación dun novo personaxe do xardín máxico. Chámase Turti é unha tartaruga. Preguntádelle a eles/as pola súa historia e con que a confundiron o resto dos personaxes. Así vos poderedes enterar, tamén, de que lle fixo a ratiña Inés. Gracias a Turti coñecemos un novo son que é o da letra T. Fixemos diferentes actividades na PDI para recoñecela,así como para traballar o trazo, despois eso plasmárono no papel. Comentamos que ten un tamaño especial pois é moito mais alta que as demais. Como con cada letra que trabllamos , con esta tamén imos facer un libro e , o Mércores, fixemos a portada , que é a que vedes nas fotos.
Antes, O luns, estiveramos adicándonos algo as Matemáticas. Experimentamos coa descomposición do número seis en dous factores. Dito así soa moi forte , pero do que se trata é de que vexan como podemos combinar (con duas posibilidades) seis cousas. Por exemplo tiñan que repartir seis rotuladores en duas bandexas ou había que colorear seis follas ( pero só se podía usar marrón ou amarelo). ö mesmo tempo íamos apuntando como faciamos esa descomposición e que se sumabamos os dous factores sempre daba seis. Tendo en conta que era a primeira vez que faciamos esto , entendeérono bastante ben ainda que logo na ficha houbo de todo pois había a premisa de que non se podían repetir combinacións (4+2,3+3,5+1,2+4,1+5,6+0,0+6) pero houbo vari@s que si repetiron.
Pintamos todalas xoaniñas e algúns dos caracois que fixemos coa pasta de modelar. Coido que en 10 días teñamos todo rematado. Agora o problema ven á hora de tranposta-la escultura para casa, sobre todo @s nen@s de transporte e comedor. Non podemos metela na carpeta, tampouco nunha bolsa. Acéptanse ideas. Eu de inicio no que penso e en que traian un brik como no Magosto e usalo de transporte. Esto sin ser perfecto , protexería algo a "obra de arte". repito que se agradecen ideas (calculade que a superficie é de 20x20m , cunga altura de 10 cm aproximadamente.
Deixovos outra foto ( coido que xa puxen unha) de como vai o album de gomets: Por si non o lembrades neste van pegando gomets cada vez que len correctamente algún tipo de texto. Cando texto é moi dificil ou ten algo de especial poden gañar ata dous ou tres gomets. Facemos lectura caseque tódolos días pero non todos se pode gañar gomets (normalmente só unha ou duas veces á semana).
Comentarvos que esta semana só levan unha páxina de lectura. A partires de agora haberá semanas que leven unha ou duas , dependendo do ritmo de presentación das letras. Dicirvos tamén que lles dixen que deixaba de amañar carpetas ( as que usan para levar os contos e o libro de lectura) pois é mais doado para vos revisalas e amañalas cada vez que as levan , que para min xuntarme un Luns con 5 ou 6 carpetas e intentar facelo durante a clase. Así que , por favor , revisádellas e reforzadelle o que vexades que esta mais débil ( normalmente por onde vai corda das asas).
Fai algún tempo que comentei que ía busca-la posibilidade de traducir o blog ó castelán , non atopei unha solución que me gustase polo que de moemnto o único que podo facer e deixarvos unha traducción automática que fixen na páxina do Instituto Cervantes ( vou poñe-la ligazón na marxe dereita). Se precisades traduccir algo ( con determinados idiomas) podedes acudir a ela ela pois está bastante ben ( dentro da limitación do que é traducir automaticamente). A partires de agora , e sempre que non o esqueza, deixarei ó final do blog unha traducción ó castelan.

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
Como nota destacable deta semana está la presentación de un nuevo personaje del jardín mágico. Se llama Turti es una tortuga. Preguntadle a ellos/las por su historia y con que a confundieron el resto de los personajes. Así os podréis enterar, también, de que le hizo la ratiña Inés. Gracias la Turti conocemos un nuevo son que es el de la letra T. Fijemos diferentes actividades en la PDI para reconocerla,así como para trabajar el trazo, después eso lo plasmaron en el papel. Comentamos que tiene un tamaño especial pues es mucha madres alta que las demás. Como con cada letra que trabllamos , con esta también vamos a hacer un libro y , el Miércoles, fijemos la portada , que es la que veis en las fotos.
Antes, El lunes, habíamos estado dedicándonos algo las Matemáticas. Experimentamos con la descomposición del número seis en dos factores. Dicho así sola muy fuerte , pero del que si trata es de que vean como podemos combinar (con duas posibilidades) seis cosas. Por ejemplo tenían que repartir seis rotuladores en duas bandejas o había que colorear seis hojas ( pero sólo si podía usar marrón o amarillo). ö mismo tiempo íamos apuntando como hacíamos esa descomposición y que si sumábamos los dos factores siempre daba seis. Tiendo en cuenta que era a primera vez que hacíamos esto , entendeérono bastante bien ainda que luego en la ficha hubo de todo pues había la premisa de que no si podían repetir combinaciones (4+2,3+3,5+1,2+4,1+5,6+0,0+6) pero hubo vari@s que sí repetieron.
Pintamos todas as mariquitas y algunos de los caracoles que fijemos con la pasta de modelar. Opino que en 10 días tengamos todo terminado. Ahora el problema ven a la hora de tranpostar la escultura para casa, sobre todo @s ni@s de transporte y comedor. No podemos meterla en la carpeta, tampoco en una beca. Se aceptan ideas. Yo de inicio en el que pienso y en que traian un brik como en el Magosto y usarlo de transporte. Esto sin ser perfecto , protegería algo la "obra de arte". repeto que si agradecen ideas (calculad que la superficie es de 20x20m , cunga altura de 10 cm aproximadamente.
Deixovos otra foto ( opino que ya puse una) de como va el album de gomets: Por sí no lo recordáis en esta luz pegando gomets cada vez que leen correctamente algún tipo de texto. Cuando texto es muy dificil o tiene algo de especial pueden ganar hasta dos o tres gomets. Hacemos lectura caseque todos los días pero no todos si puede ganar gomets (normalmente sólo una o duas veces a la semana).
Comentaros que esta semana sólo llevan una página de lectura. A partir de ahora habrá semanas que lleven una o duas , dependiendo del ritmo de presentación de las letras. Deciros también que les dije que dejaba de arreglar carpetas ( las que usan para llevar los cuentos y el libro de lectura) pues es madres fácil para os revisarlas y arreglarlas cada vez que las llevan , que para mí juntarme un Lunes con 5 o 6 carpetas e intentar hacerlo durante la clase. En cuanto , por favor , revisádellas y reforzadelle lo que veáis que esta madres débil ( normalmente por donde va cuerda de las asas).
Hace algún tiempo que comenté que iba buscar la posibilidad de traducir el blog al castellano , no encontré una solución que me gustarse por el que de moemnto el único que puedo hacer y dejaros una traducción automática que fijen en la página del Instituto Cervantes ( voy poñer la enlace en el margen derecha). Si precisáis traduccir algo ( con determinados idiomas) podéis acudir a ella ella pues está bastante bien ( dentro de la limitación del que es traducir automáticamente). A partir de ahora , y siempre que no lo olvide, dejaré al final del blog una traducción al castelan.

lunes, noviembre 10, 2008

Un erro

Acábome de enteirar que o video-presentación do Magosto ten un problema co audio na súa derradeira parte (a terceira canción). Como sodes moi listos e xa vos decatastes , eu , moitas veces, non reviso o que escribo ou os videos que poño. Esto é por falla de tempo e , ás veces, por aburrimento pois xa vin as fotos moitas veces. Agradeceriavos que sempre que virades algo que pensades que está mal , por favor , que mo comentarades. Deixovos unha nova copia con audio correcto ( eso espero ) Gracias.

martes, noviembre 04, 2008

Magosto

Antes de nada comentar que non pasa nada se alguén trae algo e non sabe o nome pero , loxicamente, cantos mais datos saibamos sempre mellor. Se non souberamos o nome das setas sempre poderiamos verlle de que color son, si teñen as partes que "estudiamos" na ficha, o seu tamaño e forma , etc.
Seguimos "pelexando" coa letra M. Tódolos días (ou case todos) estamos lendo palabras con m e vogais ( momia, meu, mamá, ...) e palmeamos as sílabas que teñen. Este Luns , ademais estivemos xogando na PDI cun programiña que eu fixen sobre a letra M (trazo, discriminación visual e auditiva) en Neobook.Teño pensado poñelo ma marxe dereita para que o poidades descargar pero polo de agora non pode ser, xa que por motivos técnicos (como soa esto) hai algúns recursos que non vain ben na miña web(os mais recentes). Logo buscamos con que sílaba comezaban diferentes palabras ( mesa, muller, maleta, ...) e para rematar limos unha nova páxina do Libro de Lectura. Con esta páxina finalizan as adicadas as vogais , polo que o Mércores comezamos coas consoante e , mais concretamente, coa letra M.
Aproveito para comentarvos que notei que hai nen@s que que si teñen que ler meu (por exemplo), o que fan é deletrear e din emeeu. Por eso sería bo que intentaramos non chamarlle eme a letra eme senon falar do son mmmm. Nestes días sempre que vexades con eles palabras que levan esta letra facedelle ver como soa e onde está a letra M. Tamén podedes xogar a ver cantas sílabas ten ( damos unha palmada por cada sílaba) ou lle decimos, si é doado, que faga unha frase con ese palabra ( que diga algo que leve esa palabra , podémoslle dar un exemplo).
O Xoves andivemos probando si eramos capaces de escribir na PDI palabras curtas (como meu , moa , mio , mia, mimo ou amo) , Como era de esperar houbo de todo. Ainara amosavos moi orgullosa que ben escribíu "meu".
O Luns que veu Teresa , a profe de apoio, comezamos a pintar "as nosas esculturas " de pasta de modelar. Comentáravos que iamos facer algo relacionado co Outono. Pois ben comazaron por pintar o chan. Nos vindeiros días pintaremos as duas setas , a xoaniña e o caracol.
O Martes presentamos o Libro novo de Muna , nel imos falar das casas. Coas láminas do método e coa PDI (buscando en Internet) miramos diferentes tipos de vivendas, o seu tamaño, nome , de que estaban feitas , porque se usaban determinados materiais nalgúns sitios ou si se parecían ás nosas. Logo cada un/nha foi dicindo si vivía nun edificio ou nunha casa , en que andar vivía , si era nun eduficio e , @s que o sabían, que número tiña o seu portal. Mais tarde no libro tiveron que debuxar a súa casa.
O vir do recreo rematamos o cestiño onde , ó día seguinte no Magosto , iamos levar as castañas e boatr logo as cascas. Só falataba poñerlle un bonequiño con cara de castaña diante que tiveron que colorear e picar.
O Mércores foi a gran festa do Magosto. Tod@s estaban moi ilusionad@s , ainda que non a tod@s lles gustan as castañas pero si a tod@s lles gustan as festas (como di o anuncio Vivamos como galegos). Antes do recreo houbo que currar que o país está en crise e non non todo ían ser festas. Así que fixemos páxina do libro de lectura e recordamos as palabras con M. Non tiveron Inglés pois tampouco era plan corta-lo Magosto polo medio , si tiveron Psicomotricidade. Deixovos unha presentación con fotos do Magosto ( a calidade non é moi boa ). Hai un primeiro grupo onde estan tod@s pois foi no inicio e saqueinas antes de nada pero logo cando se empezaron a levantar xa non houbo maneira polo que algúns saen mais que outros.Como bo Magosto (e como dicía unha poesía que aprendimos) había que pintarse a cara pero a borralla estaba quente e non era plan queimarse polo que recurrimos ó maquillaxe. Houbo unha "profe" moi voluntariosa que maquillou o 80% d@s nen@s e dende aquí dámoslle as gracias a nosa estethiciene (coido que se escribe así) profesional Lidia. Ademais tivo a paciencia de facer debuxiños polas caras. Por certo si por un casual nalgunha das fotos sae algún nen@ doutra clase que non deu permiso para publicar as súas fotos que llo diga @ seu/ua "profe" e xa me encargarei de quitalo axiña. Pido perdón se esto pasa. Para ver o album de fotos do Magosto picade aqui ou na marxe dereita (tamén podedes ver as fotos na mini presentación de arriba)
O Xoves andivemos "recordando" algo dos números pois con tanta lectoescritura tiñámolos bastante esquecidos. Non houbo moito problema ( recordamos o 3,4 e 5) en xeral.
Estivemos tamén dándolle un novo toque de cor á pasta de modelar e pintaron a parte superior das setas.Ademais , como hoxe nos rendíu moito o tempo, algúns/nhas puideron ir ó ordenador e facer a segunda parte ( xogos da illa) da letra M no xogo de Pipo " Ven a leer con Pipo" e algúns/nhas tamén fixeron unas taboas de escribir palabras coa letra M. Esta experiencia mellor que a que fixemos o Mércores , a de escribir unha palabra curta, pois non hai o problema da grafomotricidade , aquí só hai que teclear a palabra. Deixo unha imaxe da taboa para que vos fagades unha idea ( nas imaxes de abaixo tiñan que poñerlle o nome sin mirar nas palabras de arriba). A palabra mais problemática foi , loxicamente, momia.