Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

jueves, noviembre 13, 2008

Coñecimos a Turti

Como nota salientable deta semana está a presentación dun novo personaxe do xardín máxico. Chámase Turti é unha tartaruga. Preguntádelle a eles/as pola súa historia e con que a confundiron o resto dos personaxes. Así vos poderedes enterar, tamén, de que lle fixo a ratiña Inés. Gracias a Turti coñecemos un novo son que é o da letra T. Fixemos diferentes actividades na PDI para recoñecela,así como para traballar o trazo, despois eso plasmárono no papel. Comentamos que ten un tamaño especial pois é moito mais alta que as demais. Como con cada letra que trabllamos , con esta tamén imos facer un libro e , o Mércores, fixemos a portada , que é a que vedes nas fotos.
Antes, O luns, estiveramos adicándonos algo as Matemáticas. Experimentamos coa descomposición do número seis en dous factores. Dito así soa moi forte , pero do que se trata é de que vexan como podemos combinar (con duas posibilidades) seis cousas. Por exemplo tiñan que repartir seis rotuladores en duas bandexas ou había que colorear seis follas ( pero só se podía usar marrón ou amarelo). ö mesmo tempo íamos apuntando como faciamos esa descomposición e que se sumabamos os dous factores sempre daba seis. Tendo en conta que era a primeira vez que faciamos esto , entendeérono bastante ben ainda que logo na ficha houbo de todo pois había a premisa de que non se podían repetir combinacións (4+2,3+3,5+1,2+4,1+5,6+0,0+6) pero houbo vari@s que si repetiron.
Pintamos todalas xoaniñas e algúns dos caracois que fixemos coa pasta de modelar. Coido que en 10 días teñamos todo rematado. Agora o problema ven á hora de tranposta-la escultura para casa, sobre todo @s nen@s de transporte e comedor. Non podemos metela na carpeta, tampouco nunha bolsa. Acéptanse ideas. Eu de inicio no que penso e en que traian un brik como no Magosto e usalo de transporte. Esto sin ser perfecto , protexería algo a "obra de arte". repito que se agradecen ideas (calculade que a superficie é de 20x20m , cunga altura de 10 cm aproximadamente.
Deixovos outra foto ( coido que xa puxen unha) de como vai o album de gomets: Por si non o lembrades neste van pegando gomets cada vez que len correctamente algún tipo de texto. Cando texto é moi dificil ou ten algo de especial poden gañar ata dous ou tres gomets. Facemos lectura caseque tódolos días pero non todos se pode gañar gomets (normalmente só unha ou duas veces á semana).
Comentarvos que esta semana só levan unha páxina de lectura. A partires de agora haberá semanas que leven unha ou duas , dependendo do ritmo de presentación das letras. Dicirvos tamén que lles dixen que deixaba de amañar carpetas ( as que usan para levar os contos e o libro de lectura) pois é mais doado para vos revisalas e amañalas cada vez que as levan , que para min xuntarme un Luns con 5 ou 6 carpetas e intentar facelo durante a clase. Así que , por favor , revisádellas e reforzadelle o que vexades que esta mais débil ( normalmente por onde vai corda das asas).
Fai algún tempo que comentei que ía busca-la posibilidade de traducir o blog ó castelán , non atopei unha solución que me gustase polo que de moemnto o único que podo facer e deixarvos unha traducción automática que fixen na páxina do Instituto Cervantes ( vou poñe-la ligazón na marxe dereita). Se precisades traduccir algo ( con determinados idiomas) podedes acudir a ela ela pois está bastante ben ( dentro da limitación do que é traducir automaticamente). A partires de agora , e sempre que non o esqueza, deixarei ó final do blog unha traducción ó castelan.

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
Como nota destacable deta semana está la presentación de un nuevo personaje del jardín mágico. Se llama Turti es una tortuga. Preguntadle a ellos/las por su historia y con que a confundieron el resto de los personajes. Así os podréis enterar, también, de que le hizo la ratiña Inés. Gracias la Turti conocemos un nuevo son que es el de la letra T. Fijemos diferentes actividades en la PDI para reconocerla,así como para trabajar el trazo, después eso lo plasmaron en el papel. Comentamos que tiene un tamaño especial pues es mucha madres alta que las demás. Como con cada letra que trabllamos , con esta también vamos a hacer un libro y , el Miércoles, fijemos la portada , que es la que veis en las fotos.
Antes, El lunes, habíamos estado dedicándonos algo las Matemáticas. Experimentamos con la descomposición del número seis en dos factores. Dicho así sola muy fuerte , pero del que si trata es de que vean como podemos combinar (con duas posibilidades) seis cosas. Por ejemplo tenían que repartir seis rotuladores en duas bandejas o había que colorear seis hojas ( pero sólo si podía usar marrón o amarillo). ö mismo tiempo íamos apuntando como hacíamos esa descomposición y que si sumábamos los dos factores siempre daba seis. Tiendo en cuenta que era a primera vez que hacíamos esto , entendeérono bastante bien ainda que luego en la ficha hubo de todo pues había la premisa de que no si podían repetir combinaciones (4+2,3+3,5+1,2+4,1+5,6+0,0+6) pero hubo vari@s que sí repetieron.
Pintamos todas as mariquitas y algunos de los caracoles que fijemos con la pasta de modelar. Opino que en 10 días tengamos todo terminado. Ahora el problema ven a la hora de tranpostar la escultura para casa, sobre todo @s ni@s de transporte y comedor. No podemos meterla en la carpeta, tampoco en una beca. Se aceptan ideas. Yo de inicio en el que pienso y en que traian un brik como en el Magosto y usarlo de transporte. Esto sin ser perfecto , protegería algo la "obra de arte". repeto que si agradecen ideas (calculad que la superficie es de 20x20m , cunga altura de 10 cm aproximadamente.
Deixovos otra foto ( opino que ya puse una) de como va el album de gomets: Por sí no lo recordáis en esta luz pegando gomets cada vez que leen correctamente algún tipo de texto. Cuando texto es muy dificil o tiene algo de especial pueden ganar hasta dos o tres gomets. Hacemos lectura caseque todos los días pero no todos si puede ganar gomets (normalmente sólo una o duas veces a la semana).
Comentaros que esta semana sólo llevan una página de lectura. A partir de ahora habrá semanas que lleven una o duas , dependiendo del ritmo de presentación de las letras. Deciros también que les dije que dejaba de arreglar carpetas ( las que usan para llevar los cuentos y el libro de lectura) pues es madres fácil para os revisarlas y arreglarlas cada vez que las llevan , que para mí juntarme un Lunes con 5 o 6 carpetas e intentar hacerlo durante la clase. En cuanto , por favor , revisádellas y reforzadelle lo que veáis que esta madres débil ( normalmente por donde va cuerda de las asas).
Hace algún tiempo que comenté que iba buscar la posibilidad de traducir el blog al castellano , no encontré una solución que me gustarse por el que de moemnto el único que puedo hacer y dejaros una traducción automática que fijen en la página del Instituto Cervantes ( voy poñer la enlace en el margen derecha). Si precisáis traduccir algo ( con determinados idiomas) podéis acudir a ella ella pues está bastante bien ( dentro de la limitación del que es traducir automáticamente). A partir de ahora , y siempre que no lo olvide, dejaré al final del blog una traducción al castelan.

lunes, noviembre 10, 2008

Un erro

Acábome de enteirar que o video-presentación do Magosto ten un problema co audio na súa derradeira parte (a terceira canción). Como sodes moi listos e xa vos decatastes , eu , moitas veces, non reviso o que escribo ou os videos que poño. Esto é por falla de tempo e , ás veces, por aburrimento pois xa vin as fotos moitas veces. Agradeceriavos que sempre que virades algo que pensades que está mal , por favor , que mo comentarades. Deixovos unha nova copia con audio correcto ( eso espero ) Gracias.