Diario de experiencias dunha clase de Ed. Infantil do Ceip Ponte dos Brozos, en Arteixo - A Coruña.

TABOEIRO DE AVISOS

FELIZ 2010

sábado, enero 17, 2009

Contestación ó comentario

Este "post" é a contestación ó comentario de para Vero.
Antes de nada recordarche o famoso dito de de "Cada maestrillo tiene su librillo" polo que o que eu faga non quere dicir que sexa o correcto , hai outras metodoloxías diferentes que tamén dan moi resultado.
O que eu fago , e fan a meirande parte dos compañeir@s cos que traballei e dar soamente as vogais en catro anos. Coñezo algunha compañeira que no derradeiro mes , mais ou menos, presenta algunha consoante ( enconcreto a letra R pois razoan que é un fonema moi doado de distinguir). Esta xente tiña moi bos resultados. Eu non o fago porque tampouco sigo a mesma orde á hora de presentar as consoantes xa que eu comezo polo M ( non para facer Mi mamá me mima ; )) . Con respectoas vogais en catro comezase , habitualmente, polo i ( a razón é que eu teño é que o facemos con enlaces polo que a súa grafía e semellante a do número 1 , co que xa traballaron recientemente. Logo vai a letra u por ter unha grafía igual a do i. Nesto coincido con moita xente. A partires de aqui eu traballo a, e ,o por parecerme que as súas grafías se van complicando nese orde. Non me xtendo mais pois tampouco quero ser aburrido . Calquer dúbida preguntasma o meu enderezo de correo que é a primeira letra do meu nome (j) seguido do meu apelido(casales), seguido de @edu.xunta.es. Todos estes caracteres seguidos e con minúscula.

lunes, enero 12, 2009

A que xogamos?

Sobre os comentarios dicirlle a Mary que unha das caracteristicas da sociedade na que vivimos , e cara a que imos, é que xa non son sempre os adultos os que ensinan ós mais novos , agora coas Novas Tecnoloxías son os mais novos os que ensinan ós adultos. Ainda que non queiramos temos que entrar polo aro da tecnoloxía pois cada vez está mais presente. Antes ninguén che pedía o movil cando te querían localizar, dende fai un tempo xa su e , ademais, tamén che preguntan polo enederezo de correo ou che facilitan unha comunicación que só é posible por Internet.(Servicios Técnicos de algúns aparatos).
A María confirmarlle que tanto as "pelis" coma os contos que ven na PDI os manteñen moi atentos e eso me permite a min , normalmente, recuperar o traballo atrassado qten alguén ou facer algunha ficha de plástica mais individualizada.
Á compañeira Marta felicitala , con retraso, por aprobar , darlle a benvida o mundo do ensino , que é apaixoante e dicirlle que xa me vou por en contacto con ela. Calquer outro compañeiro que coide que eu lle poido axudar dalgunha maneira xa sabe que pode contar comigo. Non poño o correo no blog por tema de Spam pero que saiban que non teño o mais mínimo problema.
A derradeira semana esquecin comentarvos que, loxicamente, comezaramos un novo libro adicado ós xogos e os xoguetes. O Venres xa estivemos falando do tema e o Luns continuamos dicindo que xogos coñecían nos que non se usaban xoguetes mais ou menos convencionales. Saíu unha lista bastante longa: Pilla-pilla, escondite, "a las alturitas", polis e cacos, á goma, á comba , ás bailarinas, pomba branca-pomba negra, pase misi-pase misá, á mariola, pedra-papel-tesoira, vexo-vexo, frío-quente, pares-nonis, chinchimonis, ás pasarelas, ás bailarinas, pano do guante guante.
Durante os vindeiros días, e se o tempo acompaña, intentaremos que vexan como é o funcionamento destes xogos ( polo menos dos que eu coñeza pois algúns só os coñecen eles).
Como vos comentei esta semana estamos repasando o traballado na lectoescritura, por esta razón non "avanzamos" no Libro de Lectura .
O Luns tamén tivemos unha novidade moi simpática e curiosa. Celia trouxo unha cámara dixital que lle trouxeran os Reis. Ainda que na clase xa temos unha que usan ás veces, está era "especial" pois tiña un software incorporado que permitía engadir pequenos adornos no moemnto de face-las fotos. Por exemplo podías poñer unha orellas de gato ó fotografiad@ ou un marco de corazóns. Primeiro fixo algunhas fotos Celia que logo miramos na PDI pero sairan un chisco movidas polo que eu lles fixen a cada un unha foto individual con algún adorno. Esquecin garda-las fotos no meu portatil pero en canto poida deixovos unha presentación para ver se @s coñecedes.
O Martes tamén comezamos o Libro de Plástica do 2ª Trimestre e fixémolo traballando o pregado do papel. Eu non esperaba que o fixeran moi ben pois só fixeran algún pregado sinxelo e agora tiñan que facer unha "acordeon de papel" pero o resultado foi bastante vistoso.
Mércores e Venres fixemos tamén fichas de repaso pero coa diferencia de que a deita o Venres leváronna para casa para repasar a lectura xa que esta semana non tiñamos nada "novo" para ler. Na carpeta tamén ía o conto da biblioteca. Aproveito para comentarvos que , como vos escribin no derradeiro post, eu non lles vou poñer cinta ás carpetas para que as poidan agarrar mellor pero estes días as nais de Paula , Victor e Paula trouxéronme uns maletíns ou mochilas grandes que lles poden servir para transportalas comodamente. Deixovos unha foto para que as vexades pois se ben amochila é de propapaganda, e mais mala de acadar, maletíns son mais doados de atopar. Asegurádevos eso si de que caiba dentro a carpeta co Libro de Lectura engadido , non vaia a ser que sexan demasiado pequenos.
DEntro das diferentes actividades de repaso unha delas era poñerlle o nome a seis xoguetes que había na PDi. Os nomes estaban sen ordenar e tiñan consoantes que non traballaramos. Estivemos vendo de que maneira podiamos ler esas palabras polas vogais ou polas consoantes que coñeciamos. Entre tod@s averigüamos cal era cada unha e logo fomolas poñendo no seu sitio. Voltamos facelomesmo pero unindo cunha frecha cada nome co xoguete correspondente. Despois púxenas no encerado e els tíñanas que buscar e copiar. Fixéronno , en xeral, moi ben e con bastante boa letra. Nestas actividades vese que nen@s teñen moitas gañas de ler e cales lles da o mesmo. Hai unha gran maioría que len todo o que se lles poña por diante , ata umha pedra. Outr@s len mais por obrigación. Comento esto un pouco para tranquilizar algunhas nais pois hai nen@s que por falta de interese ou de madurez tardan algo mais , que esten tranquilas que este é un proceso lento.
Con algúns nen@s ( dos que remataron axiña as fichas) estiven o Venres dictándolle frases ou palabras nos ordenadores de sobremesa. Daba gusto facelo pois estaban moi motivados xa que non lles supuña esforzo escribir nin borrar. Pasaron sobre uns 10 pero o fixeron moi ben. Intentaremos facelo mais a miudo ainda que ten que ser en pequenas tandas pois pasar os 24 leva bastante tempo.
Martín xa me preguntou polo Antroido, espero que no vindeiro post xa vos poida dar datos mais concretos pero si nos imos disfrazar ( mellor dito si se van disfrazar pois eu non podo porque non me deixa o médico ; )) e , como nos anteriores anos, imos precisar axuda de vos que xa vos comentarei a traves dunha nota escrita.
Un saudo para Carmen e Alejandra , que se poñan moi ben para velas de novo polo cole.
Perdón pois esquecin poñer a traducción a castelan tanto neste post como no derradeiro.

Traducción ó castelán
Sobre los comentarios decirle a Mary que una de las caracteristicas de la sociedad en la que vivimos , y hacia que vamos, es que ya no son siempre los adultos los que enseñan a los madres nuevos , ahora con las Nuevas Tecnologías son los madres nuevos los que enseñan a los adultos. Ainda que no queramos tenemos que entrar por el aro de la tecnología pues cada vez está madres presente. Antes nadie te pedía el movil cuando te querían localizar, desde hace un tiempo ya su y , además, también te preguntan por el enederezo de correo o te facilitan una comunicación que sólo es posible por Internet.(Servicios Técnicos de algunos aparatos).
A María confirmarle que tanto las "pelis" como los cuentos que ven en la PDI los mantienen muy atentos y eso me permite a mí , normalmente, recuperar el trabajo atrassado qten alguien o hacer alguna ficha de plástica madres individualizada.
A la compañera Marta felicitarla , con retraso, por aprobar , darle la bienvenida el mundo de la enseñanza , que es apaixoante y decirle que ya me voy por en contacto con ella. Cualquier otro compañero que opine que yo le poido ayudar de alguna manera ya sabe que puede contar conmigo. No pongo el correo en el blog por tema de Spam pero que sepan que no tengo el madres mínimo problema.
La última semana esquecin comentaros que, lógicamente, habíamos comenzado un nuevo libro dedicado a los juegos y los juguetes. El Viernes ya estuvimos hablando del tema y el Lunes continuamos diciendo que juegos conocían en los que no si usaban juguetes madres o menos convencionales. Salió una lista bastante larga: Pilla-pilla, escondite, "la las alturitas", polis y cacos, a la goma, a la comba , a las bailarinas, paloma blanca-paloma negra, pase misi-pase misá, a la rayuela, piedra-papel-tijera, veo-veo, frío-caliente, pares-nonis, chinchimonis, a las pasarelas, a las bailarinas, paño del guante guante.
Durante los próximos días, y si el tiempo acompaña, intentaremos que vean como es el funcionamiento de estos juegos ( por lo menos de los que yo conozca pues algunos sólo los conocen ellos).
Como os comenté esta semana estamos repasando lo trabajado en la lectoescritura, por esta razón no "avanzamos" en el Libro de Lectura .
El Lunes también tuvimos una novedad muy simpática y curiosa. Celia trajo una cámara digital que le habían traído los Reyes. Ainda que en la clase ya tenemos una que usan a veces, está era "especial" pues tenía un software incorporado que permitía añadir pequeños adornos en el moemnto de facer las fotos. Por ejemplo podías poner una orejas de gato al fotografiad@ o un marco de corazones. Primero hizo algunas fotos Celia que luego miramos en la PDI pero sairan una pizca movidas por el que yo les fijen a cada uno una foto individual con algún adorno. Esquecin guardar las fotos en mío portatil pero en cuanto pueda deixovos una presentación para ver si @s conocéis.
El Martes también comenzamos el Libro de Plástica del 2ª Trimestre y fijémoslo trabajando lo rogado del papel. Yo no esperaba que lo habían hecho muy bien pues sólo habían hecho algún rogado sencillo y ahora tenían que hacer una "acordeon de papel" pero el resultado fue bastante vistoso.
Miércoles y Viernes fijemos también fichas de repaso pero con la diferencia de que a acuesta el Viernes leváronna para casa para repasar la lectura ya que esta semana no teníamos nada "nuevo" para leer. En la carpeta también iba el cuento de la biblioteca. Aprovecho para comentaros que , como os escribin en el último post, yo no les voy a poner cinta a las carpetas para que las puedan agarrar mejor pero estos días las madres de Paula , Victor y Paula me trajeron unos maletines o mochilas grandes que les pueden servir para transportarlas cómodamente. Deixovos una foto para que las veáis pues si bien amochila es de propapaganda, y mala de alcanzar, maletines son madres fáciles de encontrar. Asegurados eso sí de que quepa dentro la carpeta con el Libro de Lectura añadido , no vaya a ser que sean demasiado pequeños.
DENTRO de las diferentes actividades de repaso una de ellas era ponerle el nombre a seis juguetes que había en la PDi. Los nombres estaban sin ordenar y tenían consoantes que no habíamos trabajado. Estuvimos viendo de que manera podíamos leer esas palabras por las vocales o por la consoantes que conocíamos. Entre tod@s averigüamos cuál era cada una y luego fomolas poniendo en su sitio. Volvemos facelomesmo pero uniendo con un chapitel cada nombre con el juguete correspondiente. Después las puse na pizarra y els las tenían que buscar y copiar. Fixéronno , en general, muy bien y con bastante buena letra. En estas actividades vese que ni@s tienen muchas ganas de leer y cales les de la el mismo. Hay una gran mayoría que leen todo el que si les ponga por delante , hasta umha piedra. Outr@s leen madres por obligación. Comentario esto un poco para tranquilizar algunas madres pues hay ni@s que por falta de interés o de madurez tardan algo madres , que esten tranquilas que este es un proceso lento.
Con algunos ni@s ( de los que terminaron enseguida las fichas) estuve el Viernes dictándole frases o palabras en los ordenadores de postre. Daba gusto hacerlo pues estaban muy motivados ya que no les suponía esfuerzo escribir ni borrar. Pasaron sobre unos 10 pero lo hicieron muy bien. Intentaremos hacerlo madres la miudo ainda que tiene que ser en pequeñas tandas pues pasar los 24 lleva bastante tiempo.
Martín ya me preguntó por el Antroido, espero que en el próximo post ya os pueda dar datos madres concretos pero si nos vamos a disfrazar ( mejor dicho sí si van a disfrazar pues yo no puedo porque no me deja el médico ; )) y , como en los anteriores años, vamos a precisar ayuda de os que ya os comentaré la traves de una nota escrita.
Un saudo para Carmen y Alejandra , que si pongan muy bien para verlas de nuevo por el cole.